Menu Bayaran Yuran

  Ibu bapa pelajar mencadangkan supaya diletakkan menu yang lebih mudah dalam homepage sekolah.