Ujian Amali TKRSM Srih

Ujian akan diadakan pada 7 May 2011 pada jam 8.00 pagi untuk murid-murid tahap 2 tahun 4,5 dan 6.