FASILITI DAN KEMUDAHAN

Bilik Studio (nama tokoh)

Dilengkapi dengan:-

✅ soundproof wall

✅ green screen

✅ spot light

✅ audio mixer xxxxx

✅ camera dslr xxxxx

✅ macbook pro A1 xxxxx

✅ keluasan boleh muat hingga 25 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Auditorium Al Farabi

Dilengkapi dengan:-

✅ stage bertingkat

✅ spot light

✅ LCD projektor brand xxxxx

✅ fully aircond York 4 biji 

✅ full setup microphone & speaker

✅ keluasan boleh muat hingga 100-200 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Bilik Inovasi HIC

Dilengkapi dengan:-

✅ soundproof wall

✅ green screen

✅ spot light

✅ audio mixer xxxxx

✅ camera dslr xxxxx

✅ macbook pro A1 xxxxx

✅ keluasan boleh muat hingga 25 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Pusat Sumber Al Ghazali

Dilengkapi dengan:-

✅ stage bertingkat

✅ spot light

✅ LCD projektor brand xxxxx

✅ fully aircond York 4 biji 

✅ full setup microphone & speaker

✅ keluasan boleh muat hingga 100-200 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Makmal Komputer Ibnu Khaldun

Dilengkapi dengan:-

✅ soundproof wall

✅ green screen

✅ spot light

✅ audio mixer xxxxx

✅ camera dslr xxxxx

✅ macbook pro A1 xxxxx

✅ keluasan boleh muat hingga 25 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Makmal Komputer Ibnu Rusyd

Dilengkapi dengan:-

✅ stage bertingkat

✅ spot light

✅ LCD projektor brand xxxxx

✅ fully aircond York 4 biji 

✅ full setup microphone & speaker

✅ keluasan boleh muat hingga 100-200 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Makmal Sains Al-Biruni

Dilengkapi dengan:-

✅ soundproof wall

✅ green screen

✅ spot light

✅ audio mixer xxxxx

✅ camera dslr xxxxx

✅ macbook pro A1 xxxxx

✅ keluasan boleh muat hingga 25 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Makmal Sains Al-Khawarizmi

Dilengkapi dengan:-

✅ stage bertingkat

✅ spot light

✅ LCD projektor brand xxxxx

✅ fully aircond York 4 biji 

✅ full setup microphone & speaker

✅ keluasan boleh muat hingga 100-200 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Makmal Sains Ar-Razi

Dilengkapi dengan:-

✅ stage bertingkat

✅ spot light

✅ LCD projektor brand xxxxx

✅ fully aircond York 4 biji 

✅ full setup microphone & speaker

✅ keluasan boleh muat hingga 100-200 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Makmal RBT (nama tokoh)

Dilengkapi dengan:-

✅ soundproof wall

✅ green screen

✅ spot light

✅ audio mixer xxxxx

✅ camera dslr xxxxx

✅ macbook pro A1 xxxxx

✅ keluasan boleh muat hingga 25 orang

jika berminat untuk sewa guna, sila klik button untuk tempahan

Hubungi Kami

Media Sosial

Follow kami di media sosial

Lokasi Sekolah Kami