Jadual Peperiksaan Akhir Tahun Sesi 2013

Berikut merupakan jadual Peperiksaan Akhir Tahun sesi 2013 bagi Tingkatan 1,2 dan 4:

Tingkatan 4

ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.15 10.15-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 -2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-10.15) BAHASA MELAYU 1   REHAT (10.50 – 1.20 ) BAHASA MELAYU 2 SOLAT (2.30 – 4.00) KOMPUTER
SELASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 -2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ( 8.00 – 9.15 ) MAT 1 REHAT (10.00-12.30) MAT  2 SOLAT (1.30 – 4.00 ) PQS
RABU 1 2       6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.00 9.00-9.30 9.30-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.45 12.35-1.30 1.30 -2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00-4.30
  (8.00 – 9.00) SEJARAH 1 REHAT ( 9.35 – 12.35 ) SEJARAH 3 SOLAT (2.00 – 4.30) SEJARAH 2
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
24/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 -2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ( 8.00-9.45 ) B INGGERIS  1 REHAT ( 10.15 – 12.30 ) B INGGERIS 2 SOLAT ULGKJI BAHASA ARAB
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30
  ( 8.00-9.15 ) B ARAB 1 REHAT ( 10.00 – 12.30 ) BAHASA ARAB 2 SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 -2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-9.15 ) KIMIA 1/SAINS 1 REHAT (10.00-12.30) KIMIA 2/SAINS 2 SOLAT ULGKJI ( 2.15 – 3.45 ) KIMIA 3
SELASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
29/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 -2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-9.15 ) FIZIK 1/EA 1 REHAT (10.00-12.30) FIZIK 2/EA 2 SOLAT ULGKJI ( 2.15 – 3.45 ) FIZIK 3
     
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30/10/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00 – 9.30 ) BIOLOGI 1/PA 1 REHAT ( 10.00 – 12.30) BIOLOGI 2/ PRINSIP AKAUN 2 SOLAT ULGKJI ( 2.15 – 3.45 ) BIOLOGI 3
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
31/10/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.00 1.00 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ( 8.00- 10.00 )ADD MATH 1 REHAT (10.30 – 1.00) ADD MATH 2 SOLAT ULGKJI PSI
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/11/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05- 12.35 12.35 – 2.00
  (8.00 – 9.15) PSI 1 REHAT (10.00-12.30 )PEND SYARIAH ISLAM 2 SOLAT

 
Tingkatan 2

JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-2.30
  SUSUN KELAS AKHLAK REHAT Ulangkaji (10.45 – 12.15) BAHASA ARAB SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ULGKJI (8.30-9.30) B MELAYU 1 REHAT (10.15-12.15) B MELAYU 2 SOLAT Ulgkaji (2.15-3.45 ) PENDIDIKAN ISLAM
SELASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
29/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45- 9.15 9.15- 9.45 9.45-10.05 10.05-10.3510.35-11.0511.05-11.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-9.30 ) QTH/HAFAZAN REHAT Ulgkaji (10.45 – 12.15) SEJARAH SOLAT Ulangkaji (2.15 – 3.45) KOMPUTER
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30/10/2013 7.45-8.45-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00 -9.30) SAINS  REHAT ULGKJI (10.45-12.15) AQIDAH SOLAT Ulgkaji (2.15-3.45 ) KHB
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31/10/2013 7.45-8.45-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00 – 9.30) MAT REHAT ULGKJI (10.30 – 12.30) B INGGERIS SOLAT Ulgkaji (2.15 – 3.45) TAFSIR
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/11/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-2.30
  (8.00 – 9.30 ) FIQH REHAT Ulangkaji (10.45 – 12.15) GEOGRAFI SOLAT

 
Tingkatan 1

JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-2.30
  SUSUN KELAS AKHLAK REHAT Ulangkaji (10.45 – 12.15) BAHASA ARAB SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ULGKJI (8.30-9.30) B MELAYU 1 REHAT (10.15-12.15) B MELAYU 2 SOLAT Ulgkaji (2.15-3.45 ) PENDIDIKAN ISLAM
SELASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
29/10/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45- 9.15 9.15- 9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-9.30 ) SEJARAH REHAT Ulgkaji (10.45 – 12.15) QTH/HAFAZAN SOLAT Ulangkaji (2.15 – 3.45) KOMPUTER
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30/10/2013 7.45-8.45-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00 -9.30) SAINS  REHAT ULGKJI (10.45-12.15) AQIDAH SOLAT Ulgkaji (2.15-3.45 ) KHB
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31/10/2013 7.45-8.45-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00 – 9.30) MAT REHAT ULGKJI (10.30 – 12.30) B INGGERIS SOLAT Ulgkaji (2.15 – 3.45) SIRAH
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/11/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-2.30
  (8.00 – 9.30 ) HADIS REHAT Ulangkaji (10.45 – 12.15) GEOGRAFI SOLAT

 

Kongsikan Kiriman Ini

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on twitter

Navigasi Pos

Tinggalkan Komen Anda