Jadual Ujian Berkala 2 dan Peperiksaan Percubaan PMR/SPM 2013

Berikut merupakan jadual Ujian Berkala 2 bagi Tingkatan 1, 2 dan 4 serta jadual Peperiksaan Percubaan PMR dan SPM 2013:

Tingkatan 1

JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05
  ULGKJI (8.30 – 9.30) SIRAH REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 – 12.15 ) AKIDAH SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ULGKJI (8.30 – 9.30 ) HADIS REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15) QTH/HFZN SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45) KOMPUTER

Tingkatan 2

JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05
  ULGKJI (8.30 – 9.30) TAFSIR REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 – 12.15 ) AKIDAH SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ULGKJI (8.30 – 9.30 ) FIQH REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15) QTH/HFZN SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45) KOMPUTER

Tingkatan 4

RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  ULGKJI ( 8.30 – 9.30 ) QTH/HFZN   REHAT ULGKJI (11.00 – 12.30) BM SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45 ) AQIDAH
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  (8.00- 9.30)) PHY/SC REHAT (10.15-12.30) BAHASA INGGERIS SOLAT ULGKJI ULGKJI ( 2.45 – 3.45 ) SEJARAH
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23/8/2013 7.45-8.15 8.15 -9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05 1.05-1.30
  (8.00 – 9.30 ) PSI REHAT ULGKJI (10.45 -12.15 ) ADD MATHS SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00- 9.30) BIO/PA REHAT (10.30 – 12.30) BAT SOLAT ULGKJI ULGKJI ( 2.45 – 3.45 ) TAFSIR
SELASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-9.30) Chem/EA REHAT ULGKJI (11.00 – 12.30 ) MATHS SOLAT ULGKJI ULGKJI ( 2.45 – 3.45 ) FIQH
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00-4.30
  (8.00 -9.30) KOMP REHAT ULGKJI (11.00 – 12.30) PQS SOLAT KELAS SEPERTI BIASA AKTIVITI KRS

 
Percubaan PMR

RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  ULGKJI (8.15-9.30) SEJARAH REHAT (10.30 – 12.30) B MELAYU  2 SOLAT ULGKJI ULGKJI  (2.45 – 3.45) B MELAYU 1  
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  ULGKJI (8.30 – 9.30) SIRAH REHAT ULGKJI (11.00-12.30) B INGGERIS 2 SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45) B INGGERIS 1
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          
23/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30          
   (8.15 – 9.30) GEOGRAFI REHAT (10.30-12.30) PENDIDIKAN ISLAM SOLAT          
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
(8.00 – 9.30) KT/ERT REHAT ULGKJI ( 10.45 – 12.30 ) MATEMATIK 2 SOLAT ULGKJI (2.30 – 3.45 ) MATEMATIK 1
SELASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
ULGKJI (8.30 – 9.30 ) HADIS REHAT ULGKJI (10.45 – 12. 15) SAINS 2 SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45 ) SAINS 1
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.45 12.45-1.45 1.45-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  ULGKJI (8.30-9.30) QTH/HAFAZAN REHAT (10.15 – 12.45 ) BAHASA ARAB SOLAT KELAS SEPERTI BIASA

 
Percubaan SPM

ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-10.15) BAHASA MELAYU 1 REHAT (11.15 – 1.45 ) BAHASA MELAYU 2 SOLAT ULGKJI
SELASA 1 2 3 4 5 6 7           13 14 15 16
3/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05 1.05-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-9.45) B INGGERIS 1 REHAT (10.45-1.00) B INGGERIS 2 SOLAT (2.30 – 4.00) QTH/HAFAZAN
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4/9/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00 – 4.30
  ( 8.00 – 10.30 ) PQS REHAT ( 11.15 – 12.30 ) MATEMATICS 1 SOLAT (1.50 – 4.20 ) MATHEMATICS 2
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5/9/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-10.30) KIMIA 2/EKONOMI ASAS 2 REHAT  (11.15 – 12.30 ) KIMIA 1/ EA 1 SOLAT ULGKJI (2.15 – 3.45) KIMIA 3/ULGKJI PSI
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00-4.30
  (8.00-10.30 )PEND SYARIAH ISLAM 2 REHAT (11.15-12.30)Pend Syariah Islam 1 SOLAT ULGKJI
ISN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 -2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ( 8.00 – 10.30) BIOLOGI 2/ PRINSIP AKAUN 2 REHAT (11.05 – 12.35 ) BIOLOGI 1/PA 1 SOLAT ( 2.15 – 3.45 ) BIOLOGI 3/ ULGKJI ADD MATH
SEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
10/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
   (8.00 -10.00 ) ADD MATHS 1 REHAT (10.50-1.20 ) ADD MATHS 2 SOLAT ULGKJI 
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11/9/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.45 12.45-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00-4.30
  (8.00-9.00 ) SEJ 1 REHAT (9.45- 12.45) SEJARAH 3* SOLAT (1.50- 4.20) SEJARAH 2*
KHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
12/9/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-10.30) FIZIK 2/SAINS 2 REHAT (11.15 – 12.30 ) FIZIK 1/SAINS 1 SOLAT ULGKAJI ( 2.15 – 3.45 ) FIZIK 3/ULGKAJI BA
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05- 12.35 12.35 – 2.00
  ( 8.00-9.15 ) BAHASA ARAB 1 REHAT ( 10.00 – 12.30 ) BAHASA ARAB 2 SOLAT

 *Sejarah Kertas 3 akan dilaksanakan serentak dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru iaitu pada 20 Ogos 2013

Kongsikan Kiriman Ini

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on twitter

Navigasi Pos

Tinggalkan Komen Anda