Jadual Ujian Berkala 2 dan Peperiksaan Percubaan PMR/SPM 2013

Berikut merupakan jadual Ujian Berkala 2 bagi Tingkatan 1, 2 dan 4 serta jadual Peperiksaan Percubaan PMR dan SPM 2013:

Tingkatan 1

JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05
  ULGKJI (8.30 – 9.30) SIRAH REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 – 12.15 ) AKIDAH SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ULGKJI (8.30 – 9.30 ) HADIS REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15) QTH/HFZN SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45) KOMPUTER

Tingkatan 2

JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05
  ULGKJI (8.30 – 9.30) TAFSIR REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 – 12.15 ) AKIDAH SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ULGKJI (8.30 – 9.30 ) FIQH REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15) QTH/HFZN SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45) KOMPUTER

Tingkatan 4

RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  ULGKJI ( 8.30 – 9.30 ) QTH/HFZN   REHAT ULGKJI (11.00 – 12.30) BM SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45 ) AQIDAH
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  (8.00- 9.30)) PHY/SC REHAT (10.15-12.30) BAHASA INGGERIS SOLAT ULGKJI ULGKJI ( 2.45 – 3.45 ) SEJARAH
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23/8/2013 7.45-8.15 8.15 -9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05 1.05-1.30
  (8.00 – 9.30 ) PSI REHAT ULGKJI (10.45 -12.15 ) ADD MATHS SOLAT
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00- 9.30) BIO/PA REHAT (10.30 – 12.30) BAT SOLAT ULGKJI ULGKJI ( 2.45 – 3.45 ) TAFSIR
SELASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-9.30) Chem/EA REHAT ULGKJI (11.00 – 12.30 ) MATHS SOLAT ULGKJI ULGKJI ( 2.45 – 3.45 ) FIQH
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00-4.30
  (8.00 -9.30) KOMP REHAT ULGKJI (11.00 – 12.30) PQS SOLAT KELAS SEPERTI BIASA AKTIVITI KRS

 
Percubaan PMR

RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  ULGKJI (8.15-9.30) SEJARAH REHAT (10.30 – 12.30) B MELAYU  2 SOLAT ULGKJI ULGKJI  (2.45 – 3.45) B MELAYU 1  
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  ULGKJI (8.30 – 9.30) SIRAH REHAT ULGKJI (11.00-12.30) B INGGERIS 2 SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45) B INGGERIS 1
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          
23/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30          
   (8.15 – 9.30) GEOGRAFI REHAT (10.30-12.30) PENDIDIKAN ISLAM SOLAT          
ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
(8.00 – 9.30) KT/ERT REHAT ULGKJI ( 10.45 – 12.30 ) MATEMATIK 2 SOLAT ULGKJI (2.30 – 3.45 ) MATEMATIK 1
SELASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
ULGKJI (8.30 – 9.30 ) HADIS REHAT ULGKJI (10.45 – 12. 15) SAINS 2 SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45 – 3.45 ) SAINS 1
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28/8/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.45 12.45-1.45 1.45-2.00 2.00 – 2.30 2.30 – 3.00 3.00 – 3.30 3.30 – 4.00
  ULGKJI (8.30-9.30) QTH/HAFAZAN REHAT (10.15 – 12.45 ) BAHASA ARAB SOLAT KELAS SEPERTI BIASA

 
Percubaan SPM

ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-10.15) BAHASA MELAYU 1 REHAT (11.15 – 1.45 ) BAHASA MELAYU 2 SOLAT ULGKJI
SELASA 1 2 3 4 5 6 7           13 14 15 16
3/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.05 1.05-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-9.45) B INGGERIS 1 REHAT (10.45-1.00) B INGGERIS 2 SOLAT (2.30 – 4.00) QTH/HAFAZAN
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4/9/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00 – 4.30
  ( 8.00 – 10.30 ) PQS REHAT ( 11.15 – 12.30 ) MATEMATICS 1 SOLAT (1.50 – 4.20 ) MATHEMATICS 2
KHAMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5/9/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-10.30) KIMIA 2/EKONOMI ASAS 2 REHAT  (11.15 – 12.30 ) KIMIA 1/ EA 1 SOLAT ULGKJI (2.15 – 3.45) KIMIA 3/ULGKJI PSI
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00-4.30
  (8.00-10.30 )PEND SYARIAH ISLAM 2 REHAT (11.15-12.30)Pend Syariah Islam 1 SOLAT ULGKJI
ISN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 -2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  ( 8.00 – 10.30) BIOLOGI 2/ PRINSIP AKAUN 2 REHAT (11.05 – 12.35 ) BIOLOGI 1/PA 1 SOLAT ( 2.15 – 3.45 ) BIOLOGI 3/ ULGKJI ADD MATH
SEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
10/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
   (8.00 -10.00 ) ADD MATHS 1 REHAT (10.50-1.20 ) ADD MATHS 2 SOLAT ULGKJI 
RABU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11/9/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.45 12.45-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00 4.00-4.30
  (8.00-9.00 ) SEJ 1 REHAT (9.45- 12.45) SEJARAH 3* SOLAT (1.50- 4.20) SEJARAH 2*
KHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
12/9/2013 7.45-8.30 8.30-9.15 9.15- 9.35  9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30 – 2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
  (8.00-10.30) FIZIK 2/SAINS 2 REHAT (11.15 – 12.30 ) FIZIK 1/SAINS 1 SOLAT ULGKAJI ( 2.15 – 3.45 ) FIZIK 3/ULGKAJI BA
JUMAAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14/9/2013 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05- 12.35 12.35 – 2.00
  ( 8.00-9.15 ) BAHASA ARAB 1 REHAT ( 10.00 – 12.30 ) BAHASA ARAB 2 SOLAT

 *Sejarah Kertas 3 akan dilaksanakan serentak dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru iaitu pada 20 Ogos 2013

Kongsikan Kiriman Ini

Navigasi Pos

Tinggalkan Komen Anda