Jadual Ujian Berkala 1 SMIH Tahun 2013

Berikut merupakan Jadual Ujian Berkala 1 bagi pelajar-pelajar Sekolah Menengah Islam Hidayah bagi tahun 2013:

 

TENTATIF JADUAL UJIAN BERKALA 1  TING 1 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KHAMIS 7.45- 8.30 – 9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
7/3/2013 (8.00 – 9.00) FIQH REHAT ULGKJI ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15) AKIDAH SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45-3.45) KOMP
JUMAAT 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35 -2.30
8/3/2013 ULGKJI (8.30-9.30) QTH/HFZN REHAT ULGKJI ULGKJI ( 11.15 – 12.15 ) TAF SOLAT

 

TENTATIF JADUAL UJIAN BERKALA 1  TING 2 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KHAMIS 7.45- 8.30 – 9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
7/3/2013 (8.00 – 9.00) HADIS REHAT ULGKJI ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15) AKIDAH SOLAT ULGKJI ULGKJI (2.45-3.45) KOMP
JUMAAT 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35 -2.30
8/3/2013 ULGKJI (8.30-9.30)QTH/HFZN REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15-12.15) SIRAH SOLAT

 

TENTATIF JADUAL UJIAN BERKALA 1  TING 3 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ISNIN 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
4/3/2013 (8.00-9.30) BM REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15-12.15) PI SOLAT ULGKJI (2.15 – 3.45) BI
SELASA 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
5/3/2013 ULGKJI (8.30-9.30)AKIDAH REHAT ULGKJI (10.45 – 12.15 ) BAHASA ARAB SOLAT ULGKJI (2.45 – 3.45) SCIENCE
RABU 7.45- 8.30 – 9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
6/3/2013 (8.15-9.15)TAF REHAT ULGKJI ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15)KHB SOLAT ULGKJI (2.30- 4.00) MATHS
KHAMIS 7.45- 8.30 – 9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
7/3/2013 (8.15 – 9.15) FIQH REHAT ULGKJI ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15) SEJ SOLAT ULGKJI (2.30 – 4.00) BI
JUMAAT 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35 -2.30
8/3/2013 ULGKJI (8.30 -9.30)QTH/HFZN REHAT ULGKJI ULGKJI (11.15 -12.15) GEO SOLAT

 

 

TENTATIF JADUAL UJIAN BERKALA 1  TING 4 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ISNIN 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
4/3/2013 (8.00-9.30) BM REHAT ULGKJI (10.45 -12.15) ADD MATHS SOLAT (1.45 – 4.00) BI
SELASA 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
5/3/2013 ULGKJI (8.30-9.30) AKIDAH REHAT ULGKJI (10.45 -12.35) BAT SOLAT ULGKJI (2.15-3.45) SCIENCE/PHYSICS
RABU 7.45 – 8.30 – 9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
6/3/2013 (8.30-9.15)QTH/HFZN REHAT ULGKJI ULGKJI (10.45 – 11.45 ) PSI ULGKJI SOLAT ULGKJI (2.15-3.45) BIO/PA
KHAMIS 7.45- 8.30 – 9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
7/3/2013 (8.15-9.15) PQS REHAT ULGKJI ULGKJI (10.45 – 11.45)  SEJ ULGKJI SOLAT ULGKJI (2.15-3.45)CHEM/EA
JUMAAT 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35 -2.30
8/3/2013 ULGKJI (8.30 – 9.30) HADIS REHAT ULGKJI (10.45-12.15) MATHS SOLAT
ISNIN 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
11/3/2013 ULGKJI ULGKJI (8.45 – 9.45)SIRAH REHAT ULGKJI ULGKJI (9.45 – 10.45) KOMP SOLAT JADUAL SEPERTI BIASA

 

TENTATIF JADUAL UJIAN BERKALA 1  TING 5 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ISNIN 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
4/3/2013 (8.00-9.30) BM REHAT (10.15 – 12.30) BI SOLAT ULGKJI (2.00-3.45) ADD MATHS
SELASA 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
5/3/2013 ULGKJI ULGKJI REHAT (10.15 – 11.45 ) SCIENCE/PHYSICS ULGKJI SOLAT ULGKJI (2.15 – 4.00 ) BAT
RABU 7.45 – 8.30 – 9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
6/3/2013 ULGKJI REHAT (10.00 -11.00) PSI ULGKJI ULGKJI ULGKJI SOLAT ULGKJI (2.15 – 3.45) BIO/PA
KHAMIS 7.45-8.30- 9.15 9.15-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.00
7/3/2013 (8.15-9.15) PQS REHAT ULGKJI ULGKJI (10.45 – 11.45)  SEJ ULGKJI SOLAT ULGKJI (2.15-3.45) CHEM/EA
JUMAAT 7.45-8.15 8.15-8.45 8.45-9.15 9.15-9.45 9.45-10.05 10.05-10.35 10.35-11.05 11.05-11.35 11.35-12.05 12.05-12.35 12.35 -2.30
8/3/2013 (8.00 – 9.30 )   MATHS REHAT ULGKJI ULGKJI (11.20 – 12.20) PQS SOLAT

Kongsikan Kiriman Ini

Navigasi Pos

Tinggalkan Komen Anda