Panduan Guru SMIH JB

Laman ini adalah untuk menyediakan tempat rujukan yang boleh dirujuk guru-guru untuk urusan yang berkaitan dengan sekolah. 

Unit-unit

Akademik / Pentadbiran

Segala urusan akademik iaitu berkaitan dengan subjek-subjek yang ditawarkan, agihan guru, jadual, urusan peperiksaan dan sebagainya. 

Hal Ehwal Murid

Segala urusan berkaitan murid selain daripada akademik. Termasuk kemasukan, kebajikan, keselamatan, kebersihan, keceriaan dan sebagainya.

Pembangunan Sahsiah Murid

Segala urusan berkaitan pembinaan karekter murid, kepimpinan murid, tarbiah, kaunseling dan sebagainya.  

Kokurikulum

Segala urusan berkaitan kokurikulum; sukan, permainan, persatuan dan badan beruniform.