SRIHBP | INTERNATIONAL BENCHMARK TEST (IBT) 2020

Seramai 37 murid SRIHP BP telah menduduki Ujian Penanda Aras Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris Antarabangsa anjuran Majlis Penyelidikan Pendidikan Australia (The Australian Council for Educational Research, ACER) pada 16 & 17 Disember 2020 secara atas talian. Murid yang terlibat adalah murid terpilih dari tahun 3 hingga 6. Daripada 37 penyertaan, tujuh orang murid telah […]