SMIHBP: Pengenalan

Pada tahun 1989 Sekolah Rendah Islam Hidayah (SRIH) telah ditubuhkan di Johor Bahru. Ia diikuti dengan penubuhan Sekolah Menengah Islam Hidayah (SMIH) pada tahun 1995. SRIH dan SMIH ditubuhkan untuk memberikan sistem pendidikan alternatif berteraskan Islam yang diurus dengan profesional. SRIH dan SMIH ditadbir di bawah Pusat Pendidikan Hidayah Berhad (PPH), yang berdaftar sebagai pusat […]