Kedai Buku SRIH Online

Dengan penuh kesyukuran, sukacita diumumkan bahwa portal Kedai Buku SRIH Online kini boleh digunakan.  Dengan adanya portal ini ibu bapa pelajar Sekolah Rendah Islam Hidayah (SRIH) boleh membuat tempahan buku-buku  dan barangan keperluan pembelajaran secara online mulai 6 November 2012.