Pengerusi Lembaga Pengelola PPH

      Assalamu’alaikum, Saya ingin memulakan kata aluan ini dengan mengucapkan syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya Sekolah Islam Hidayah terus maju dan memberi impak positif terhadap perkembangan pendidikan perdana negara kita. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang terus memberi sokongan dalam pelbagai bentuk kepada […]

Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah PPH

           ALUAN PENGERUSI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Datang ke laman web Sekolah Islam Hidayah. Laman web ini menyediakan maklumat mengenai sekolah, falsafah pendidikannya, svisi dan misi sekolah, kurikulum, program dan kemudahan fasilitinya. Laman ini juga merupakan sebuah gerbang (portal) kepada pelbagai maklumat berkaitan aktiviti sekolah, berita dan pengumuman, serta menyediakan pautan […]