Visi & Misi

VISI HIDAYAH MISI HIDAYAH             VISI Menjadi sebuah institusi pendidikan Islam yang unggul menjelang 2020     MISI Membangunkan sistem Pendidikan Islam yang syumul dan lestari kearah melahirkan insan Rabbani yang mampu memimpin masyarakat  

Falsafah & Matlamat

FALSAFAH PENDIDIKAN PUSAT PENDIDIKAN HIDAYAH        Proses pendidikan yang berteraskan tauhid bagi membina dan melahirkan insan rabbani yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk kehidupan diri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang dituntut oleh Al-quran dan As-sunnah malalui sistem pendidikan yang seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan  MATLAMAT PENDIDIKAN Adalah untuk memperkembangkan potensi […]

Pengenalan

Pusat Pendidikan Hidayah (PPH) adalah pusat pendidikan swasta yang tidak berorentasikan keuntungan.  Operasi dan pembangunan PPH adalah hasil dari yuran pelajar dan sumbangan orang ramai.  PPH ditubuhkan semata-mata untuk memberikan sistem pendidikan alternatif berteraskan Islam yang diurus dengan professional. PPH terbahagi kepada tiga iaitu Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru (SRIH JB), Sekolah Rendah Islam […]